/ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÁC BƯỚC NHÀ Ở

Biết các yêu cầu kỹ thuật để xây dựng các bước nhà ở. Biết trình tự các bước để xây 
dựng nhà.Thực hiện các bước kỹ thuật xây dựng đúng cách và an toàn.Trong vòng 1 giờ,
25 ÷ 35 viên gạch sẽ được xây dựng (cấu trúc phức tạp xây dựng) Ý thức cần cù chính xác trong công việc Nội dung chính: Nền nhà ở (cơ sở ± 0, 00) thường được làm cao hơn đất tự nhiên từ +200 đến +500. Để
sử dụng nó.Thuận tiện khi xây nhà phố, nhà ở, Phương Nam biệt thự phải xây dựng các
bước lên xuống (cầu thang). Các bước có số bước tùy thuộc vào chiều cao của đế chiều
cao của mỗi bước là 15 ± 20 cm và các bước là từ 25 ± 35 cm. Kiểm tra chiều ngang và độ cao của nền. Xác định điểm chính giữa các bậc Xác định và
tỷ lệ đơn hàng quy mô Xây dựng tầng thứ nhất của ngôi nhà: Từ điểm giữa bằng 0, bước
đo khoảng 2 cạnh bằng 1/2 kích thước độ dài bước để xác định 2 điểm A và B Từ A và B sử dụng thước thẳng hoặc thước kẻ và thước ni để xác định điểm A1 và B1 dưới chân

.

PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG:

Xây dựng bước đầu tiên: Tạo một vòng xoay quanh kích thước của bước dưới cùng
Xây dựng các mỏ số 1 và điều chỉnh độ cao trùng với điểm đánh dấu độ cao A2 của cấp 1
Xây dựng các viên số 2, sử dụng số dư để điều chỉnh số dư với thành viên số 1
Căng thẳng giữa các thành viên 1 và 2 để xây dựng thành viên trung gian
Xây dựng các khối bên trong theo thứ tự từ trong ra ngoài, lớp 1 đến 2
Xây dựng đơn hàng thứ 2:
Ấn tượng và thứ tự cũng như thứ tự đầu tiên. Theo thứ tự không được thực hiện mạch 
đầu tiên, cần phải lên máy bay Chú ý: Lớp trên của mỗi bước nhất thiết phải đặt gạch dọc theo chiều rộng của bước Khi công trình hoàn thành, các biện pháp phải được thực hiện bảo vệ các bước khỏi
bị ngắn mạch. Trong trường hợp xây dựng không làm mịn, cần phải đợi cho đến khi vữa
đã hoàn thành co ngót trước khi t